Master home page
дизелови
газови LPG
природен газ
електрически
изсушители
оборудване по избор
Master отоплители
газови отоплители LPG
природен газ
дизелови отоплители
електрически отоплители
изсушители електрически
оборудване по избор
Характеристики
 

отоплители и нагреватели
www.masterheaters.eu

Формула за изчисляване  
на необходимата топлинна мощност  


Обем на помещението: Температура: Изолация:
Дължина:
m
Температура зададената:
C
 
добра изолация
средна изолация
слаба изолация
неизолирана
 
* Повече информация
Ширина:
m
Температура външната:
C
Височина:
m
 
 


добра изолация:
Модерна конструкция, тухли двойноизолирани, малко прозорци, двойни, солиден фундамент, покрив от добре изолираши материали.
коефициент на топлинна изолация k=0,7.
 
средна изолация:
Стандартна конструкция, двойни духли, малко прозорци, стандартно затворен покрив.
коефициент на топлинна изолация k=1,4.
 
слаба изолация:
Обикновена конструкция, единични тухли, обикновени прозорци и покрив.
коефициент на топлинна изолация k=2,4.
 
неизолирана:
Обикновена сграда от дърво или вълнообразна ламарина.
коефициент на топлинна изолация k=3,5.

  Отоплително оборудване в
  областта на строителството.
  Формула за изчисляване на
  необходимата мощност.
  За допълнителна информация,
  обърнете се Вашия доставчик.
  Отоплители и нагреватели
  За контакт и запитване.
All rights reserved. © Copyright 2002-2009.